540 Abstraktný obraz č 540 2022 olej na plátne 120x160cm
540 Abstraktný obraz č 540 2022 olej na plátne 120x160cm.jpg