535 Abstraktný obraz 2022 olej na plátne 220x170cm
535 Abstraktný obraz 2022 olej na plátne 220x170cm.jpg