508 Abstraktný obraz 2021 olej na plátne 60x80cm
508 Abstraktný obraz 2021 olej na plátne 60x80cm.jpg