472 Abstraktný obraz č 472 2020 olej na plátne 90x120cm
472 Abstraktný obraz č 472 2020 olej na plátne 90x120cm.jpg