006. Kompromisy IV.,2012,olej,plátno, 170x130cm
006. Kompromisy IV.,2012,olej,plátno, 170x130cm.jpg