O maliarovi

Ľubomír Miča- člen Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, zakladateľ záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici, jednoznačne fixovaný na maliarsku sféru, ktorej sa aktívne venuje necelé dve desaťročia. Jeho úsilie smeruje do oblasti nepredmetnej tvorby, k autentickým vizuálnym kvalitám, založeným na probléme výtvarných foriem a inovatívnych pracovných postupov. Dlhodobou autorskou stratégiou je richterovsky citovaná štrukturálna abstrakcia. Klasickú maliarsku techniku – olej posúva do atypických výrazových i technologických väzieb, kde kľúčovú rolu zohráva spontánny prednes na pomedzí gestickej maľby. Mimoriadne postavenie v tomto smere majú vibrujúce optické vzťahy farieb a ich akčná projekcia na plátno. Je realizovaná na princípe mnohonásobného aditívneho vrstvenia spektrálnych farebných hmôt do finálnej, temer reliéfne štruktúrovanej obrazovej plochy. Vlastnú masu farby nanáša, prudko rozotiera cestou špecifickej špachtľovej techniky; v poslednom období integruje do maľby v detaile aj konvenčnú štetcovú kultúru na báze jej tónových hodnôt. Osobitý tvorivý modul ako syntéza viacerých článkov sa opiera nielen o intuíciu a technickú improvizáciu či opakovanú skúsenosť, rovnako predpokladá aj koncentrovanú intelektuálnu a kreatívnu úvahu.
 

1960 - narodil sa 5. júna v Senici
1975-1979 - študuje na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Myjave
1981-1990 - pracuje v Komunálnych službách v Senici ako ramár obrazov
od r. 1991 - podniká v oblasti rámovania obrazov a potrieb pre výtvarníkov
2003-2006 - navštevuje výtvarný kurz pre dospelých v ZUŠ Senica
od r. 2003 - pravidelne sa zúčastňuje tvorivých dielní NOC Bratislava
2008 - iniciuje založenie záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici
2010 - získava Pamätnú medailu predsedu TTSK
2012 - Člen Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska,
pri Slovenskej výtvarnej únii.


Navštívte našu predajňu Rámovanie obrazov a potreby pre výtvarníkov.

ramovaniesenica.sk
 www.ramovaniesenica.sk
 

 
 
Instagram